Privacy Statement

Bescherming van persoonsgegevens

a-point is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor de activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. a-point houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is a-point gevestigd te Amsterdam. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens

a-point legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van a-point afneemt of anderszins contact heeft met a-point. a-point gebruikt deze gegevens in de eerste plaats om in het kader van onze dienstverlening informatie te kunnen toesturen, om te factureren en om de automatische incasso mogelijk te maken. Ook willen wij u graag regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen of interessante aanbiedingen.

E-mailadres

Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om u uw opdracht te kunnen bevestigen en voor klachtafhandeling. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en producten van a-point. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u zich afmelden op www.a-point.nl/afmelden.

Ontvangers van gegevens

Uw gegevens die door a-point worden verzameld en gebruikt, zijn toegankelijk voor de medewerkers van a-point die de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Er zijn in beginsel geen externe partijen die de gegevens ontvangen, behalve voor het geven van actuele informatie over producten en diensten indien uw gegevens daarvoor mogen worden gebruikt. Het kan ook voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Andere sites

Op de sites van a-point treft u links aan naar andere sites. a-point kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de/het privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: a-point BV, t.a.v. Marketing, Postbus 12888, 1100 AW Amsterdam.

Wijzigingen

a-point behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor het privacybeleid van a-point.

Uw reservering is ingediend

  • apoint_logo_2020_mini.png
  • luko_mobil-mobile.png